Opava (CZ)

(zpět na projekty)

Zadání:

Objekt pobočky České Spořitelny a.s. v Opavě - úplná rekontstrukce rozvodů vody, kanalizace, plynu a topení. Projekt stížen pracemi v hystoricky cenném památkově chráněném objektu.

Realizace:

Samozřejmou součástí předávaného díla jsou výsledky zkoušek dle ČSN a EN, tlaková zkouška a revize rozvodu plynu, topná zkouška a zkouška těsnosti ÚT, tlaková zkouška rozvodu vody, hygienický rozbor vody, zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí a revize požárních hydrantů. Pro nově instalované technologie byly zpracovány revizní knihy opět dle platných norem.

Typ projektu: rekonstrukce
Obor projektu: vodoinstalace, topení, plynoinstalace