Opava (CZ)

(zpět na projekty)

Zadání:

Rekonstrukce pavilonu C Slezské nemocnice v Opavě. Součástí zadání projektu je úplná rekonstrukce zdravotechniky, ústředního vytápění a rozvodu plynu v objektu transfůzní stanice.

Realizace:

Samozřejmou součástí předávaného díla jsou výsledky zkoušek dle ČSN a EN, tlaková zkouška a revize rozvodu plynu, tlakových zkoušek rozvodu vody, hygienický rozbor vody, zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí, revize požárních hydrantů. Na rozvodech kanalizace a vody byly prováděny protipožární ucpávky systému Hilti dle platných norem. Součástí předání díla bylo zaškolení obsluhy a údržby technologií zodpovědných osob na straně objednatele.

Typ projektu: rekonstrukce
Obor projektu: vodoinstalace, topení, plynoinstalace

Objekt pavilonu CObjekt pavilonu CObjekt pavilonu CInstalaceInstalaceInstalace