Ostrava - Poruba (CZ)

(zpět na projekty)

Zadání:

Aula Vysoké Školy Báňské Technické Univerzity v Ostravě - provedení instalace rozvodů chladu a strojoven VZT.

Realizace:

Samozřejmou součástí předávaného díla jsou výsledky zkoušek dle ČSN a EN, zkouška těsnosti rozvodu chladu (VZT). Pro instalovanou tehchnologii byly provedeny provozní zkoušky s následným uvedením technologii do zkušebního provozu. Součástí předání díla bylo zaškolení obsluhy a údržby technologií zodpovědných osob na straně objednatele.

Typ projektu: novostavby
Obor projektu: topení