Třinec (CZ)

(zpět na projekty)

Zadání:

Novostavba Chráněné dílny - ERGON v Třinci - provení instalace rozvodů vody, kanalizace a ústředního vytápění.

Realizace:

Samozřejmou součástí předávaného díla jsou výsledky zkoušek dle ČSN a EN, tlakových zkoušek rozvodu vody, hygienický rozbor vody, zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí, revize požárních hydrantů. Pro instalovanou tehchnologii byly provedeny provozní zkoušky s následným uvedením technologii do zkušebního provozu. Součástí předání díla bylo zaškolení obsluhy a údržby technologií zodpovědných osob na straně objednatele.

Typ projektu: novostavby
Obor projektu: vodoinstalace, topení