Ostrava - Michálkovice (CZ)

(zpět na projekty)

Zadání:

Rodinný dům, Ostrava - Michálkovice - dodávka a montáž systému solárního ohřevu TÚV realizovaného dle regulí programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Realizace:

Samozřejmou součástí předávaného díla jsou výsledky zkoušek dle ČSN a EN, tlakových zkoušek rozvodu vody. Pro instalovanou technologii byly provedeny provozní zkoušky s následným uvedením technologii do zkušebního provozu. Součástí předání díla bylo zaškolení obsluhy a údržby technologií zodpovědných osob na straně objednatele.

Typ projektu: novostavby
Obor projektu: vodoinstalace