Opava (CZ)

(zpět na projekty)

Zadání:

Rekonstrukce pavilonu H Slezské nemocnice v Opavě. Součástí zadání projektu je úplná rekonstrukce zdravotechniky, rozvodu pro technologii dialýzy a plynovodní přípojky objektu včetně regulační stanice.

Realizace:

Samozřejmou součástí předávaného díla jsou výsledky zkoušek dle ČSN a EN, tlaková zkouška a revize rozvodu plynu, tlakových zkoušek rozvodu vody, hygienický rozbor vody, zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí, revize požárních hydrantů. Na rozvodech kanalizace a vody byly prováděny protipožární ucpávky systému Hilti dle platných norem.

Typ projektu: rekonstrukce
Obor projektu: vodoinstalace, plynoinstalace