Opava (CZ)

(zpět na projekty)

Zadání:

Slezská Univerzita v Opavě, objekt Na Rybníčku 2 - projekt úplé rekonstrukce vodoinstalací, topení a rozvodu plynu v celém objektu. Projekt byl stížen skutečností, že dodávané práce byly prováděny v památkově chráněném objektu.

Realizace:

Samozřejmou součástí předávaného díla jsou výsledky zkoušek dle ČSN a EN, tlaková zkouška a revize rozvodu plynu, topná zkouška a zkouška těsnosti ÚT, tlaková zkouška rozvodu vody, hygienický rozbor vody, zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí a revize požárních hydrantů.

Typ projektu: rekonstrukce
Obor projektu: vodoinstalace, topení, plynoinstalace